top of page

מסחר
מכל מקום ומכל מכשיר

נשארים מעודכנים
קבלת התראות על מחירי שוק,קנייה, מכירה וחדשות שוטפות

אצלנו לא תקבלו שוק מהמחיר - אלא מחיר שוק!
מצג קבוע שמתעדכן בזמן אמת של מחיר שוק הנקבע על פי ביקוש והיצע אמיתיים

זירת המסחר מאפשרת חשיפת המוכרים למגוון רחב של קונים, גדולים כקטנים, ללא תלות בכמות הנמכרת ובעלויות הלוגיסטיות הנובעות מכך.

קניה בבורסה לחקלאות

דירוג
מערכת דירוג וסטנדרטיזציה של טיב ואיכות תוצר

Group 3010.png

לומדים אותך
אנחנו לומדים את האופי הפעילות שלך כדי לתת לך את ההצעות הכי טובות עבוך

bottom of page