top of page

מי אנחנו

הבורסה לחקלאות היא זירת מסחר לתוצרת חקלאית טרייה בין מוכר לקונה, אשר מטרתה לייצר שקיפות, הוגנות ולהטמיע תכנון ואופטימיזציה לוגיסטית בתהליך.

זירת המסחר מאפשרת ביצוע מגוון עסקאות לרבות- עסקה במסחר רציף, עסקה ישירה ועסקה עתידית.

תנאי לפעילות קונה בטנדר הינה מסגרת אשראי מאושרת באמצעות MAX.

about.png

חזון

זירת מסחר לתוצרת חקלאית המאפשרת מפגש בין קונים למוכרים, המידע שיעבור במערכת יאפשר מסחר הוגן בין כל השחקנים בה, ומתן פתרונות בכל התחומים הרלוונטיים לסחר בהיבטו הרחב, לרבות מימון, תשומות חקלאיות, ביטוח וכיו"ב. באופן זה תאפשר הזירה התייעלות בכל חלקי השרשרת וחסכון עלויות לכל השחקנים בה.

icon – 4.png

אמון

בניית אמון ושפה אחידה - החקלאי מקבל מחיר שוק הוגן עבור תוצרת חקלאית איכותית, הקונה מקבל את התוצרת אליה התחייב החקלאי באיכות, בכמות ובזמן שנקבע תוך הקטנת הצורך במתווכים.
הבורסה משמשת גורם אובייקטיבי המבקר ומבטיח את איכות התוצרת הנמכרת באמצעות המערכת.

icon – 6.png

עתיד

הפעילות תאפשר להציג תחזית לקונים ולמוכרים, המבוססת על ניתוח נתוני המסחר בזירה, לצד ריכוז נתונים ממקורות מרובים, במטרה לחזות מגמות ולהעמיד כלים להתמודדות עבור משתמשי הפלטפורמה.

icon – 5.png

הצוות:

GON_0420_(crop).jpg

LOGISTICS MANAGER

צור יריב

photo5969592542863.png

UX/UI DESIGNER

אוקסנה באוור

GON_0426_(crop).jpg

PRODUCT MANAGER

תמר קהתי

GON_0403_(crop).JPG

DEVELOPMENT

אמיר קרסיק

עוז יריב Oz Yariv

CTO

עוז יריב

GON_0380_(crop).jpg

DEVELOPMENT

גל בן יוסף

_MG_0682-0_edited.jpg

FOUNDER & CEO

גל שטייגר

GON_0387_(crop).jpg

DEVELOPMENT

עומרי כהן

bottom of page