top of page
Group 3007.png

מכירה בבורסה לחקלאות

זירת המסחר מאפשרת חשיפת המוכרים למגוון רחב של קונים, גדולים כקטנים,
ללא תלות בכמות הנמכרת ובעלויות הלוגיסטיות הנובעות מכך.

אצלנו שוטף בלי פלוס
לכל עסקה יש סופיות וזמן תשלום  ( רמז - זה נספר בימים..)

מסחר
מכל מקום ומכל מכשיר

נשארים מעודכנים
קבלת התראות על מחירי שוק,קנייה, מכירה וחדשות שוטפות

דירוג
מערכת דירוג וסטנדרטיזציה של טיב ואיכות תוצר

Group 3010.png

מחיר
אתה קובע את המחיר עבור התוצרת שלך

bottom of page