top of page

הבורסה לחקלאות

market1.png

זירת מסחר

  • מפגש של היצע וביקוש

  • מידע בזמן אמת על המסחר

  • פתוחה בשקיפות מלאה לציבור

icon – 7.png

שקיפות

הזירה מספקת מידע עדכני על המסחר בתוצרת חקלאית טרייה לקונים ולמוכרים.
המחירים בזירה שקופים לכל משתמש, המחיר במסחר הוא המחיר לק"ג או ליחידה.

בעסקה עצמה מופיע פירוט מלא של כלל העלויות, לרבות: לוגיסטיקה, הובלה, עמלת המסחר, דמי שימוש (אם קיימים), ביטוח ועלות הסליקה.
בסיום עסקה מקבל כל אחד מהמשתמשים מידע מלא על התכולה, תשלום והדירוג בגין התוצרת.

icon – 8.png

מימון וסליקה :

הזירה מאפשרת ביצוע עסקאות בצורה ישירה בין קונה למוכר, לרבות סופיות תשלום בביצוע עסקה. הבורסה פועלת בשיתוף MAX, כך שניתן יהיה לבצע את כלל התשלומים במערכת בגין עסקאות קניה ומכירה. בנוסף, תעניק MAX למשתמשים בזירה (ע"פ שיקולה) מסגרות אשראי ואפשרות למימון עסקאות בזירה.

icon – 9.png
bottom of page