top of page

הפתרון הלוגיסטי של הבורסה מאפשר מעקב ובקרה:

  • איכות המוצר

  • עמידה בהתחייבות – לו"ז ואריזה

  • איכות השירות

  • איכות ההובלה

תיאור התהליך:

התהליכים הלוגיסטיים כוללים את איסוף התוצרת החקלאית מהמוכר, קבלת התוצרת ובדיקת איכות במרכז הלוגיסטי, ליקוט הזמנות והובלה לקונה תוך יכולת עקיבות מלאה לאורך כל שרשרת הייצור והאספקה.

bottom pic.png
bottom-icons-mobile.png
Boxes in a Truck

הבורסה לחקלאות מספקת פתרון לוגיסטי כולל לכל שרשרת האספקה מהמוכר ועד לקונה, באמצעות מרכזים לוגיסטיים ברישיון טנדר.

לוגיסטיקה, פתרון לוגיסטי כולל:

bottom of page